Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Oktobris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1
PALĪDZI NOSKAIDROT ĢIMENEI DARUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU! Lai noteiktu pašvaldības, kas
UNIGREEN PROJEKTS IEPAZĪST LIETUVAS PIEREDZI DABAS TŪRISMA PIEEJAMĪBAS
2
34
VARAM SADARBĪBĀ AR PLĀNOŠANAS REĢIONIEM RĪKO KONKURSU “PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI
SEMINĀRS PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTIEM „PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS
IGAUNIJAS - LATVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM - PRIMĀRI AICINĀTI
5
678
9
LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU PASĀKUMĀ "IEGULDĪJUMI
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN VIETĒJO AER
PIEEJAMS ES FONDU ATBALSTS BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDEI LĪDZFINANSĒJUMS VAIRĀK
ATKLĀTA PIRMĀ PIETEIKŠANĀS VĒRIENĪGĀ PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ "NODARBINĀTO
IZSLUDINĀTA 2018.GADA MĒRĶPROGRAMMA "LATVIJAI - 100" Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt
ABLV CHARITABLE FOUNDATION IZSLUDINA GADSKĀRTĒJO GRANTU KONKURSU "ATBALSTS LAIKMETĪGAS MĀKSLAS
LĪDZ 23.OKTOBRIM PIETEIKŠĀNĀS FINANSIĀLAM ATBALSTAM RADOŠIEM BRAUCIENIEM PROGRAMMAS
IF DROŠĪBAS FONDA "RUDENS KONKURSS" IR LIELISKA IESPĒJA IKVIENAI KURZEMES SKOLAI,
IESPĒJA SAVAI IDEJAI SAŅEMT 3000 EUR LIELU FINANSĒJUMU Līdz 25.oktobrimir iespēja
KULDĪGAS NOVADA DOMES KONKURSS "AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA UN
BIEDRĪBA "TALSU RAJONA PARTNERĪBA" IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS
AICINA IZVIRZĪT KURZEMES DABAS TAKAS IEKĻAUŠANAI DABAS TAKU IMIDŽA
PROJEKTA PARTNERI ATKAL SATIKĀS SANĀKSMĒ IGAUNIJĀ Noslēdzot pirmo projekta atskaites
AICINĀM INTERESENTUS PIEDALĪTIES PROJEKTA “JAHTU OSTAS” UZSĀKŠANAS PASĀKUMĀ Ar
10
NOSLĒDZIES PROJEKTS ODEon Kurzemes plānošanas reģions laikā no 2016.g. 1.oktobra līdz
11
UZŅĒMĒJ: PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS! SADARBOJIES AR PRAKTIKATNU UN
12
JAUNAS MĀCĪBU IESPĒJAS NODARBINĀTAJIEM Nodarbinātajiem vecumā no 25 - 64 gadiem, no š.g.
13
1415
1617
BALSOŠANA PAR LATVIJAS AINAVU DĀRGUMIEM IR NOSLĒGUSIES Balsojumam bija izvirzītas 243
TUKUMĀ, TALSOS, VENTSPILĪ UN LIEPĀJĀ NOTIKS SEMINĀRI PAR PIEEJAMO ATBALSTU
18
AICINĀJUMS PIEDALĪTIES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA
19
202122
23242526272829
3031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-08-26
Š.G. 24. AUGUSTĀ PRIEKULĒ NOTIKA KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDE
 
2016.gada 24.augustā Priekulē tika sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Attīstības padomes sēde. 

Sēdē padomes locekļiem tika sniegta informācija par KPR budžeta izpildi 2016. gada I pusgadā, kā arī klātesošie iepazīstināti ar KPR paveikto 2016. gada I pusgadā. KPR Plānošanas nodaļa aktīvi strādājusi sniedzot atzinumus pašvaldībām par teritorijas plānojumiem, attīstības programmu rīcību un investīciju plāniem, kā arī par citiem pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem. KPR Projektu nodaļa sagatavojusi 3 projektu idejas Igaunijas – Latvijas programmas projektu konkursam, 3 projektu idejas Baltijas jūras reģiona programmai, kā arī sagatavoti 2 starptautisko projektu pieteikumi pieaugušo izglītības jomā. Tāpat izstrādāti projektu pieteikumi iesniegšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, t.sk. 6 projektu pieteikumi, kuros KPR ir vadošais partneris, un 2 projektu pietikumi, kuros KPR ir projekta partneris. Notiek aktīvs darbs pie ieviešanā esošajiem projektiem, kā arī tiek nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana. KPR Sabiedriskā transporta nodaļas speciālisti sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkcija” un pašvaldību speciālistiem sistemātiski strādā pie esošā sabiedriskā transporta maršrutu tīkla pielāgošanas iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, izvērtējot katru individuālo gadījumu, veicot grozījumus esošajos, kā arī atverot jaunus maršrutus. Sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkcija” un pašvaldību speciālistiem regulāri tiek organizētas tikšanās par skolēnu pārvadājumiem un citiem ar sabiedrisko maršrutu tīklu saistītiem jautājumiem. KPR Uzņēmējdarbības atbalsta centrā gan topošie, gan esošie uzņēmēji aktīvi izmanto iespēju saņemt konsultācijas par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā. KPR turpina darbu pie pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas, pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu tīkla izveides, dodoties vizītēs uz pašvaldībām, lai iepazītos ar situāciju uz vietām, konsultētu par aktualitātēm, kā arī organizējot pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru tikšanās. Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa izteica pateicību KPR administrācijai par aktīvu un atbildīgu darbu. 
     Sēdes turpinājumā Priekules novada pašvaldības vadītāja V.Jablonska aicināja Priekules novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju U.Ržepicku iepazīstināt klātesošos ar Priekules novada saimniecisko un uzņēmējdarbības attīstību. Priekules novads izveidots pēc 2009. gada vēlēšanām, apvienojot 6 pašvaldības - Priekules pilsētu, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Bunkas pagastus. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits (pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem) 2016. gada sākumā bija 5412. Priekules novadā pavisam reģistrēti 648 uzņēmumi, no kuriem aktīvi darbojas 465. Lielākā daļa uzņēmumu Priekules novadā darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī apstrādes rūpniecībā, tomēr Priekules uzņēmēji darbojas arī citās uzņēmējdarbības jomās. Spilgts piemērs tam bija tikšanās Priekules novada uzņēmēju Filipu Baumani, kura uzņēmuma SIA “Placdarms” faktiskā atrašanās vieta ir Priekules novadā, bet uzņēmējdarbība, sniedzot interneta vides pakalpojumus dizaina darbu pārdošanā, notiek visā pasaulē, t.sk. Austrālijā, ASV, Ķīnā un daudzviet citur. Uzņēmēja aizrautīgais stāstījums par uzņēmējdarbības plašajām iespējām neatkarīgi no faktiskās atrašanās vietas, bija spilgts pretstats uzskatam, ka uzņēmējdarbību iespējams attīstīt vien lielās pilsētās vai blīvi apdzīvotās vietās. Tomēr, uzņēmējs vērsa uzmanību uz to, ka ikvienam cilvēkam sadzīvē ir svarīga apkārtējā vide, infrastruktūra, sabiedriskā un kultūras dzīve. Galvenokārt, tieši šo sadzīves lietu trūkums ir iemesls, kāpēc dzīvi laukos izvēlas nelabprāt.
      Kā viens no lielākajiem uzņēmumiem ne tikai Priekules novadā, bet arī Kurzemes reģionā ir SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, kurā nodarbināti 380 strādājošie. Klātesošajiem bija iespēja apmeklēt SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” ražotni un iepazīt tā īpašnieci Oksanu Jansoni. Uzņēmēja iepazīstināja ar uzņēmuma tapšanas vēsturi un attīstību, līdz pat šodienai, kad uzņēmumā ik dienas tiek pārstrādātas 150 tonnas gaļas. Uzņēmēja dalījās pieredzē, sniedzot priekšstatu par gaļas pārstrādes rūpniecības ikdienas darbu, attīstību, kā arī par uzņēmējdarbības vidi novadā un valstī kopumā. Uzņēmēja O.Jansone uzsvēra, ka viņas biznesā ar veiksmi nav saistības, visa pamatā ir tikai smags un neatlaidīgs darbs.
     Turpinājumā, iepazīstot Priekules uzņēmēju dažādību, attīstības padomes locekļi viesojās pie uzņēmējas Ingunas Dūčes. Viesu nams “Lībieši” ir piemērs mazajai  uzņēmējdarbībai. Uzņēmēja I.Dūče iepazīstināja ar viesu nama “Lībieši” tapšanu, kad mantotā īpašumā tika nolemts attīstīt un nodarboties ar uzņēmējdarbību. Dalījās pieredzē par viesu nama “Lībieši” izaugsmi, kā arī tika pārrunātas mazo uzņēmēju attīstības iespējas un nepieciešamais atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai sadarbībā ar pašvaldībām.
     Noslēgumā, attīstības padomes locekļi atzina, ka tikšanās ar Priekules novada uzņēmējiem bija vērtīga pieredzes apmaiņa, rosinot novadiem sadarboties un dalīties pieredzē uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai.

Nākamā KPR attīstības padomes sēde tiks sasaukta septembrī, par tās datumu, vietu un laiku paziņojot atsevišķi.

Plašāku informāciju par KPR Attīstības padomes 24.08.2016. sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā „KPR Attīstības padome”, „AP dokumentu vietne.
 
Papildus informācijai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv