Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Oktobris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1
PALĪDZI NOSKAIDROT ĢIMENEI DARUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU! Lai noteiktu pašvaldības, kas
UNIGREEN PROJEKTS IEPAZĪST LIETUVAS PIEREDZI DABAS TŪRISMA PIEEJAMĪBAS
2
34
VARAM SADARBĪBĀ AR PLĀNOŠANAS REĢIONIEM RĪKO KONKURSU “PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI
SEMINĀRS PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTIEM „PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS
IGAUNIJAS - LATVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM - PRIMĀRI AICINĀTI
5
678
9
LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU PASĀKUMĀ "IEGULDĪJUMI
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN VIETĒJO AER
PIEEJAMS ES FONDU ATBALSTS BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDEI LĪDZFINANSĒJUMS VAIRĀK
ATKLĀTA PIRMĀ PIETEIKŠANĀS VĒRIENĪGĀ PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ "NODARBINĀTO
IZSLUDINĀTA 2018.GADA MĒRĶPROGRAMMA "LATVIJAI - 100" Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt
ABLV CHARITABLE FOUNDATION IZSLUDINA GADSKĀRTĒJO GRANTU KONKURSU "ATBALSTS LAIKMETĪGAS MĀKSLAS
LĪDZ 23.OKTOBRIM PIETEIKŠĀNĀS FINANSIĀLAM ATBALSTAM RADOŠIEM BRAUCIENIEM PROGRAMMAS
IF DROŠĪBAS FONDA "RUDENS KONKURSS" IR LIELISKA IESPĒJA IKVIENAI KURZEMES SKOLAI,
IESPĒJA SAVAI IDEJAI SAŅEMT 3000 EUR LIELU FINANSĒJUMU Līdz 25.oktobrimir iespēja
KULDĪGAS NOVADA DOMES KONKURSS "AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA UN
BIEDRĪBA "TALSU RAJONA PARTNERĪBA" IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS
AICINA IZVIRZĪT KURZEMES DABAS TAKAS IEKĻAUŠANAI DABAS TAKU IMIDŽA
PROJEKTA PARTNERI ATKAL SATIKĀS SANĀKSMĒ IGAUNIJĀ Noslēdzot pirmo projekta atskaites
AICINĀM INTERESENTUS PIEDALĪTIES PROJEKTA “JAHTU OSTAS” UZSĀKŠANAS PASĀKUMĀ Ar
10
NOSLĒDZIES PROJEKTS ODEon Kurzemes plānošanas reģions laikā no 2016.g. 1.oktobra līdz
11
UZŅĒMĒJ: PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS! SADARBOJIES AR PRAKTIKATNU UN
12
JAUNAS MĀCĪBU IESPĒJAS NODARBINĀTAJIEM Nodarbinātajiem vecumā no 25 - 64 gadiem, no š.g.
13
1415
1617
BALSOŠANA PAR LATVIJAS AINAVU DĀRGUMIEM IR NOSLĒGUSIES Balsojumam bija izvirzītas 243
TUKUMĀ, TALSOS, VENTSPILĪ UN LIEPĀJĀ NOTIKS SEMINĀRI PAR PIEEJAMO ATBALSTU
18
AICINĀJUMS PIEDALĪTIES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA
19
202122
23242526272829
3031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-10-11

IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 2.KĀRTU EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA RĪCĪBAS PROGRAMMAS ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI 2014.-2020.GADAM APAKŠPASĀKUMOS


Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 2016.gada 7.novembris – 7. decembris.
Sludinājuma kopsumma
 
EUR 842 640,85
Projektu īstenošanas termiņš 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LADlēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
 
 
Mērķis Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.
Rīcība -  EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”
Atbalsta apmērs 
 
EUR 421 320,43
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība 6.3.)   Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā.
Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts zvejas kuģu dzinēju nomaiņai.
Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.
Darbības teritorija =         Rojas novads,
=         Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti =         Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) =         100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
=         50 000 euro pārējiem projektiem
=         200 000 euro pašvaldības projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) =         90 % - sabiedriskā labuma projektiem
=         80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
=         50 % - MVU, sīkie (mikro)
=         30 % - lielie uzņēmumi
=         30 % - zvejas kuģu dzinēju nomaiņas projektiem
 
Mērķis Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.
Rīcība -  EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”
Atbalsta apmērs 
 
EUR 421 320,42
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība 6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.
Rīcības apraksts            Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos.
Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtošanai.Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.
Darbības teritorija =         Rojas novads,
=         Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti =         Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) =         200 000 euro pašvaldības projektiem
=         50 000 euro pārējiem projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) =         90 % - sabiedriskā labuma projektiem
 
 
 Informācijas avots: www.talsupartnerība.lv