Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Marts >
P
O
T
C
P
S
Sv
NĪCĀ TIKS IZSLUDINĀTS PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSS Jau sesto gadu Nīcas novada
1
LIEPĀJĀ AICINA PIETEIKTIES UZ LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAIPašvaldība
LIEPĀJĀ IEDZĪVOTĀJI VAR PIETEIKTIES LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI MIKRORAJONU PAGALMU
2
34
56
APSTIPRINĀTA „LATVIJAS VALSTS MEŽU” ATBALSTĪTĀ "KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA
7
Iedzīvotāji ievērojami papildinājuši Ainavu dārgumu krātuvi ar fotogrāfijām un
8
KURZEMES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI IEPAZĪST KAIMIŅVALSTI BALTKRIEVIJU Kurzemes plānošanas
9
1011
PĀVILOSTAS NOVADA UZŅĒMĒJU DIENA 2018 2018.gada 6.aprīlī Plkst.10:00 Pāvilostas pilsētas
VENTSPILĪ TIKS ATKLĀTS JAUNS BIZNESA CENTRS š.g. 16.martā plkst. 12.00, Pils ielā 17 Lai
SEMINĀRS VENTSPILĪ "SAGATAVOJIES EKSPORTAM!" LIAA Ventspils biznesa inkubators Ventspils Augsto
DARBA DEVĒJI SPĒS ATRAST VAJADZĪGO DARBASPĒKU PIEDALOTIES STARPTAUTISKĀJĀ DARBA GADATIRGŪ
12
SEMINĀRI LIEPĀJĀ UN VENTSPILĪ "VEIKSMES FORMULA PĀRDOŠANĀ" Lektors Jānis
SEMINĀRI SALDŪ, TALSOS, KULDĪGĀ, VENTSPILĪ UN LIEPĀJĀ "NODOKĻU AKTUALITĀTES MAZAJIEM
CFLA MARTĀ SĀK SEMINĀTU CIKLU PAR LABO PRAKSI ES FONDU PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ Centrālā
ATGĀDINAM PAR IESPĒJU STRĀDĀJOŠĀM PERSONĀM MĀCĪTIES PROJEKTA "NODARBINĀTO PERSONU
13
PROJEKTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta Līdz
VENTSPILS PILSĒTĀ LĪDZ 16.MARTAM NOTIEK PIETEIKŠANĀS TŪRISMA UN AR TO SAISTĪTO PAKALPOJUMU
VENTSPILS NOVADĀ IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS "SOLIS 2018" Ventspils novada pašvaldība
VENTSPILS NOVADĀ IZSLUDINĀTI PROJEKTU KONKURSI "MĒS SAVĀ NOVADĀ 2018" UN "JAUNIETIS DARBĪBĀ
IZMANTO IESPĒJU VĒL LĪDZ 19.MARTAM PIETEIKTIES 2.CETURKŠŅA UZŅEMŠANAI LIAA BIZNESA
14
PIEEJAMS ATBALSTS PERSONĀM, KURAS PLĀNO ATGRIEZTIES LATVIJĀ Vides aizsardzības un
15
KULDĪGAS NOVADA DOMES DEPUTĀTI PIEŅĒMA LĒMUMU PAR PROJEKTA "VASARAS INTEREŠU UN TALANTU
16
1718
19202122232425
262728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-10-11

IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 2.KĀRTU EIROPAS JŪRLIETU UN ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA RĪCĪBAS PROGRAMMAS ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI 2014.-2020.GADAM APAKŠPASĀKUMOS


Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 2016.gada 7.novembris – 7. decembris.
Sludinājuma kopsumma
 
EUR 842 640,85
Projektu īstenošanas termiņš 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LADlēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
 
 
Mērķis Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.
Rīcība -  EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”
Atbalsta apmērs 
 
EUR 421 320,43
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība 6.3.)   Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā.
Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts zvejas kuģu dzinēju nomaiņai.
Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.
Darbības teritorija =         Rojas novads,
=         Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti =         Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) =         100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
=         50 000 euro pārējiem projektiem
=         200 000 euro pašvaldības projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) =         90 % - sabiedriskā labuma projektiem
=         80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību
=         50 % - MVU, sīkie (mikro)
=         30 % - lielie uzņēmumi
=         30 % - zvejas kuģu dzinēju nomaiņas projektiem
 
Mērķis Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.
Rīcība -  EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”
Atbalsta apmērs 
 
EUR 421 320,42
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība 6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.
Rīcības apraksts            Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos.
Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtošanai.Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.
Darbības teritorija =         Rojas novads,
=         Mērsraga novads.
Atbalsta pretendenti =         Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) =         200 000 euro pašvaldības projektiem
=         50 000 euro pārējiem projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte (%) =         90 % - sabiedriskā labuma projektiem
 
 
 Informācijas avots: www.talsupartnerība.lv