Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Oktobris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1
PALĪDZI NOSKAIDROT ĢIMENEI DARUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU! Lai noteiktu pašvaldības, kas
UNIGREEN PROJEKTS IEPAZĪST LIETUVAS PIEREDZI DABAS TŪRISMA PIEEJAMĪBAS
2
34
VARAM SADARBĪBĀ AR PLĀNOŠANAS REĢIONIEM RĪKO KONKURSU “PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI
SEMINĀRS PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTIEM „PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS
IGAUNIJAS - LATVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM - PRIMĀRI AICINĀTI
5
678
9
LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU PASĀKUMĀ "IEGULDĪJUMI
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN VIETĒJO AER
PIEEJAMS ES FONDU ATBALSTS BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDEI LĪDZFINANSĒJUMS VAIRĀK
ATKLĀTA PIRMĀ PIETEIKŠANĀS VĒRIENĪGĀ PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ "NODARBINĀTO
IZSLUDINĀTA 2018.GADA MĒRĶPROGRAMMA "LATVIJAI - 100" Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt
ABLV CHARITABLE FOUNDATION IZSLUDINA GADSKĀRTĒJO GRANTU KONKURSU "ATBALSTS LAIKMETĪGAS MĀKSLAS
LĪDZ 23.OKTOBRIM PIETEIKŠĀNĀS FINANSIĀLAM ATBALSTAM RADOŠIEM BRAUCIENIEM PROGRAMMAS
IF DROŠĪBAS FONDA "RUDENS KONKURSS" IR LIELISKA IESPĒJA IKVIENAI KURZEMES SKOLAI,
IESPĒJA SAVAI IDEJAI SAŅEMT 3000 EUR LIELU FINANSĒJUMU Līdz 25.oktobrimir iespēja
KULDĪGAS NOVADA DOMES KONKURSS "AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA UN
BIEDRĪBA "TALSU RAJONA PARTNERĪBA" IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS
AICINA IZVIRZĪT KURZEMES DABAS TAKAS IEKĻAUŠANAI DABAS TAKU IMIDŽA
PROJEKTA PARTNERI ATKAL SATIKĀS SANĀKSMĒ IGAUNIJĀ Noslēdzot pirmo projekta atskaites
AICINĀM INTERESENTUS PIEDALĪTIES PROJEKTA “JAHTU OSTAS” UZSĀKŠANAS PASĀKUMĀ Ar
10
NOSLĒDZIES PROJEKTS ODEon Kurzemes plānošanas reģions laikā no 2016.g. 1.oktobra līdz
11
UZŅĒMĒJ: PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS! SADARBOJIES AR PRAKTIKATNU UN
12
JAUNAS MĀCĪBU IESPĒJAS NODARBINĀTAJIEM Nodarbinātajiem vecumā no 25 - 64 gadiem, no š.g.
13
1415
1617
BALSOŠANA PAR LATVIJAS AINAVU DĀRGUMIEM IR NOSLĒGUSIES Balsojumam bija izvirzītas 243
TUKUMĀ, TALSOS, VENTSPILĪ UN LIEPĀJĀ NOTIKS SEMINĀRI PAR PIEEJAMO ATBALSTU
18
AICINĀJUMS PIEDALĪTIES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA
19
202122
23242526272829
3031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-10-31
AIZVADĪTAJĀ KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDĒ
DISKUTĒ PAR
ĀFRIKAS CŪKU MĒRA EPIZOOTISKO SITUĀCIJU LATVIJĀ

2016.gada 28.oktobrī Kuldīgā tika sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, uz kuru saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību  Kurzemē, tika aicināti piedalīties Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāvji, lai informētu par ĀCM epizootisko situāciju Latvijā.
 
 

PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda informēja, ka kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijas teritorijā sācies ĀCM, līdz šī gada jūlijam Kurzemes reģionu tas nebija skāris. ĀCM virzība uz Kurzemi notikusi no Tukuma novada Slampes pagasta un Engures novada Smārdes pagasta puses. Diemžēl šobrīd ĀCM ir izplatījies arī Kurzemē, Talsu novadā un Dundagas novadā. Vērš uzmanību, ka nereti kritušie meža dzīvnieki tiek atrasti tieši rudens pusē pēc labības vai kukurūzu lauku pļaušanas, tāpēc ir ļoti svarīgi informēt un aicināt arī lauksaimniekus, šādos gadījumos ievērot biodrošības pasākumus, lai notiktu nekavējoša kritušo dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana. Diemžēl pilnībā apturēt ĀCM izplatību nav iespējams, tomēr ļoti svarīgi maksimāli ievērot visus biodrošības pasākumus. Ministru kabineta noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" ir noteikti gan PVD, gan pašvaldību pienākumi ĀCM izplatības ierobežošanai. Klātesošie tika iepazīstināti ar ĀCM karantīnas teritorijām ar riska zonām kopš 2015.gada augusta līdz šim brīdim, no kuras redzams, ka ĀCM izplatības virzība Latvijas teritorijā notikusi no Austrumu un Ziemeļu puses uz Rietumiem. Visām ĀCM skartajām teritorijām tiek noteikta karantīna. PVD pārstāvji vērsa uzmanību, ka ĀCM karantīna skar ne tikai mājas cūku turētājus, bet arī tos lauksaimniekus, kuri ražo produkciju eksportam. Lai lauksaimniecības produkciju varētu eksportēt, PVD lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un eksportētājiem izsniedz veselības sertifikātus. Gadījumā, ja kādā teritorijā ir ĀCM III zonas karantīna mājas cūkām, veselības sertifikāti netiek izsniegti arī šajā teritorijā esošajiem lauksaimniecības produkcijas eksportētājiem. ĀCM III  zonas karantīnas termiņš ir kā minimums viens gads. Tāpēc visu interesēs ir veiksmīgi sadarboties ĀCM izplatības ierobežošanai.
Kurzemes reģiona PVD kontakti jautājumu gadījumā:
PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes teritorija (bijušo Talsu un  Ventspils rajonu teritorijas), e-pasts ziemelkurzeme@pvd.gov.lv,   telefons 63291660, fakss 62502849, pārvaldes vadītājs Ivars Koloda, 29427906;
PVD Dienvidkurzemes pārvaldes teritorija (bijušo Saldus, Kuldīgas, Liepājas rajona teritorija), e-pasts dienvidkurzeme@pvd.gov.lv, telefons 63401902, fakss 63401901, pārvaldes vadītāja Gunta Kapeniece 29465543.

 
Sēdes turpinājumā  Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatore L.Cunska-Āboma informēja sēdes dalībniekus par URBACT programmu, tās būtību un iespējām pašvaldībām. URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pašvaldību pieredzes apmaiņu un mācību projektus pilsētu attīstībai, kurā var piedalīties visas pašvaldības, jebkurā pašvaldības darbības jomā, kuru tā vēlas attīstīt.Tuvākais URBACT atklātais konkurss Pārneses tīklu (Transfer Networks) izveidei būs 2016.gada beigās / 2017.gada pavasarī.
 
Vairāk informācijas par pašvaldību iespējām piedalīties un iesaistīties URBACT programmas projektos var iegūt interneta vietnēs:
http://urbact.eu/urbact-latvija;
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/;
https://www.facebook.com/URBACTLatvija/ un Twitter - @URBACT_LV.
Tā kā Nacionālais URBACT programmas kontaktpunkts Latvijā ir VARAM, visi ir aicināti intereses un jautājumu gadījumā kontaktēties arī ar VARAM kontaktpersonu Lauru Cunsku-Ābomu (Laura.Cunska-Aboma@varam.gov.lv, urbact@varam.gov.lv, telefons 67026467).

Tāpat sēdē, atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) aicinājumu no katra reģiona izvirzīt četras kuplākās ģimenes, kuras pelnījušas īpašu sabiedrības cieņu un uzmanību, lai kopīgi ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni iedegtu Ziemassvētku egli pie Rīgas pils 2016. gada 7. decembrī, Kurzemes reģiona pašvaldības bija izvirzījušas pavisam kopā 18 šādas ģimenes. Lai arī visas izvirzītās kuplās ģimenes ir pelnījušas sabiedrības cieņu un uzmanību, tomēr, tā kā LPS bija aicinājusi deleģēt tikai četras kuplākās ģimenes, KPR Attīstības padome izvirzīja četras ģimenes, kurās ir lielākais bērnu skaits. No Kurzemes plānošanas reģiona tika izvirzītas šādas ģimenes: Ingas Želnas un Andreja Starovecka ģimene no Liepājas, Liesmas Graudužas un Jans Van Der Veen ģimene no Rucavas novada, Kristīnas un Bruno Vecpuišu ģimene no Brocēnu novada un Daces Kohas audžuģimene no Ventspils.

Plašāku informāciju par pagājušo AP sēdi  un tās darba kārtību skatīt: http://www.kurzemesregions.lv/sakums/KPR_Attistibas_padome/AP_dokumentu_vietne
 
Papildus informācijai
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv