Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Oktobris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1
PALĪDZI NOSKAIDROT ĢIMENEI DARUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU! Lai noteiktu pašvaldības, kas
UNIGREEN PROJEKTS IEPAZĪST LIETUVAS PIEREDZI DABAS TŪRISMA PIEEJAMĪBAS
2
34
VARAM SADARBĪBĀ AR PLĀNOŠANAS REĢIONIEM RĪKO KONKURSU “PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI
SEMINĀRS PAŠVALDĪBU SPECIĀLISTIEM „PAŠVALDĪBU ATBALSTA PASĀKUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS
IGAUNIJAS - LATVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020.GADAM - PRIMĀRI AICINĀTI
5
678
9
LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU PASĀKUMĀ "IEGULDĪJUMI
CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI UN VIETĒJO AER
PIEEJAMS ES FONDU ATBALSTS BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDEI LĪDZFINANSĒJUMS VAIRĀK
ATKLĀTA PIRMĀ PIETEIKŠANĀS VĒRIENĪGĀ PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROJEKTĀ "NODARBINĀTO
IZSLUDINĀTA 2018.GADA MĒRĶPROGRAMMA "LATVIJAI - 100" Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt
ABLV CHARITABLE FOUNDATION IZSLUDINA GADSKĀRTĒJO GRANTU KONKURSU "ATBALSTS LAIKMETĪGAS MĀKSLAS
LĪDZ 23.OKTOBRIM PIETEIKŠĀNĀS FINANSIĀLAM ATBALSTAM RADOŠIEM BRAUCIENIEM PROGRAMMAS
IF DROŠĪBAS FONDA "RUDENS KONKURSS" IR LIELISKA IESPĒJA IKVIENAI KURZEMES SKOLAI,
IESPĒJA SAVAI IDEJAI SAŅEMT 3000 EUR LIELU FINANSĒJUMU Līdz 25.oktobrimir iespēja
KULDĪGAS NOVADA DOMES KONKURSS "AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU RESTAURĀCIJA UN
BIEDRĪBA "TALSU RAJONA PARTNERĪBA" IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS
AICINA IZVIRZĪT KURZEMES DABAS TAKAS IEKĻAUŠANAI DABAS TAKU IMIDŽA
PROJEKTA PARTNERI ATKAL SATIKĀS SANĀKSMĒ IGAUNIJĀ Noslēdzot pirmo projekta atskaites
AICINĀM INTERESENTUS PIEDALĪTIES PROJEKTA “JAHTU OSTAS” UZSĀKŠANAS PASĀKUMĀ Ar
10
NOSLĒDZIES PROJEKTS ODEon Kurzemes plānošanas reģions laikā no 2016.g. 1.oktobra līdz
11
UZŅĒMĒJ: PRAKTIKANTS VAR BŪT TAVS NĀKAMAIS DARBINIEKS! SADARBOJIES AR PRAKTIKATNU UN
12
JAUNAS MĀCĪBU IESPĒJAS NODARBINĀTAJIEM Nodarbinātajiem vecumā no 25 - 64 gadiem, no š.g.
13
1415
1617
BALSOŠANA PAR LATVIJAS AINAVU DĀRGUMIEM IR NOSLĒGUSIES Balsojumam bija izvirzītas 243
TUKUMĀ, TALSOS, VENTSPILĪ UN LIEPĀJĀ NOTIKS SEMINĀRI PAR PIEEJAMO ATBALSTU
18
AICINĀJUMS PIEDALĪTIES KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA
19
202122
23242526272829
3031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2017-07-06
AICINĀJUMS STUDĒT PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ
TELPISKĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) aicina studēt Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā praksē strādājošus teritorijas attīstības plānotājus, lai papildinātu zināšanas, kā arī jaunos interesentus - dažādu studiju nozaru absolventus: ģeogrāfus, vides speciālistus, ainavu arhitektus, arhitektus, ekonomistus, eksaktās zinātnes apguvušos un citus.
 

Maģistra studiju ietvaros tiek sagatavoti profesionāli telpiskās attīstības plānošanas speciālisti. Pēc sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas, studentiem tiek piešķirts telpiskās attīstības plānotāja maģistra grāds un profesionālā kvalifikācija. 
 

Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot telpiskās attīstības plānošanas un  tiesību pamatus, stratēģisko plānošanu un metodes, teritorijas un vides plānošanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), projektu vadību un vides zinības. Praktiskās iemaņas tiek gūtas dodoties daudzveidīgās praksēs un izstrādājot kursa darbus Latvijas pilsētām, lauku novadiem un vietām (piem., Rīgai, Cēsīm, Ķekavas un Babītes novadiem, Kolkas ciemam).
 

Telpiskās attīstības plānošanas programmas pievilcība un nepieciešamība slēpjas plānošanas teorijas, tēmu un praktisko iemaņu apguves sasaistē:
·         Studiju programma divos mācību gados, ar mācībām piektdienās un sestdienās, nodrošina daudzveidīgu teorētisko un praktisko studiju kursu apguvi, ietverot vairākas prakses pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos, kā arī daudzveidīgu kursa darbu un maģistra darba izstrādi;
·         Studiju programmas īstenošanu nodrošina mācību spēki LU ĢZZF, citām LU fakultātēm un Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī vieslektori no ārvalstīm un plānošanas jomas profesionāļi;
·         Studiju laikā notiek arī kopīgas studijas ar citu augstskolu studentiem un ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties studijās un/vai praksē uz ārzemēm (piem.Vāciju, Beļģiju, Spāniju u.c. ES dalībvalstīm).

Šobrīd telpiskās attīstības plānotājiem paveras plašs darba lauks - arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta kvalitatīvas dzīves vides veidošanai, Latvijā, tās reģionos un pašvaldībās virzāmas pārmaiņas, gatavojami un īstenojami jauni teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: attīstības stratēģijas un programmas, un teritorijas plānojumi. Tas viss prasa plašas zināšanas un paver daudzveidīgas iespējas programmas absolventiem iesaistīties darba tirgū.

Studiju programma ir akreditēta līdz 2019. gadam. Starptautiskā Latvijas studiju programmu audita procesā 2012. gadā programma tika atzīta par ilgtspējīgu un ieguva visaugstāko novērtējumu līdzīgu programmu (arhitektūra, būvniecība, plānošana) grupā.
 

Budžeta vietas: 5 

Studiju maksa gadā:
 2000 EUR. Ir iespējama studiju maksas kreditēšana.
 

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.
 

Uzņemšana studiju programmā:
Prasības iepriekšējai izglītībai: akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.
 

Pieteikšanās studijām klātienē, vieta un termiņš:
līdz 14.jūlijam
 klātienē LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, ĢZZF, Rīgā, Jelgavas ielā 1, 224. telpā:
7., 10., 12., un 14. jūlijā - plkst. 9:30-13:00;
6., 11. un 13. jūlijā - plkst. 14:00-17:00.

Līdz 14. jūlijam elektroniski iespējams pieteikties LUIS’ā

Elektroniskā pieteikšanās līdz 13. jūlijam LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)
 

Studiju programmā uzņem konkursa kārtībā, balstoties uz konkursa rezultātiem. 

Konkursa rezultātu/vērtējuma aprēķināšanas formula:
vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 400 = 400) + darba pieredzes vērtējums (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam (teritoriju un vides plānošana,  plānošanas un vadības darbs privātajā sektorā, pašvaldību vai valsts iestādēs), norādot dalību konkrētu plānošanas dokumentu vai projektu izstrādē un īstenošanā) (1 x 100 = 100). Darba pieredzes gadījumā, kā pamatojums komisijai ir jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV).


Iestājpārbaudījums (iestājpārrunas): 
2017. gada 17. jūlijā plkst. 11:00 Jelgavas ielā 1, 324auditorijā. 
Rezultātu paziņošana turpat plkst. 17:00.
 

Plašāka informācija par studiju iespējām un nosacījumiem atrodama:
http://www.lu.lv/gribustudet/ un http://www.gribustudet.lv/


Kontaktpersonas:
Programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis
E-pasts: peteris.skinkis@lu.lv, mob. tālr. + 371 29107612

Programmas koordinatore Gunta Lukstiņa
E-pasts: gunta.lukstina@lu.lv, mob. tālr. + 371 29188535