Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Septembris >
P
O
T
C
P
S
Sv
12
3
AICINĀM UZ DIVU DIENU MĀCĪBĀM - "PIEREDZES APGŪŠANA "KĀ DZĪVO CILVĒKS AR REDZES
KULDĪGAS MĀKSLAS NAMĀ NORISINĀSIES REĢIONĀLĀ DISKUSIJA PAR KURZEMES AINAVU DĀRGUMIEM2018.
4
5
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOME DISKUTĒ PAR SADARBĪBAS UZLABOŠANU
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA (VKKF):IZSLUDINĀTIE PROJEKTU KONKURSI VKKF līdz 21. septembrim
6
5 NEDĒĻAS NOGALES BŪS UNIKĀLA IESPĒJA APSKATĪT INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA OBJEKTUS Piecas
ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU MOBILITĀTES PROGRAMMAS „KULTŪRA”IETVAROS IR IZSLUDINĀTS
7
89
TURPINĀS PIETEIKŠANĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA GRANTAM REMIGRANTIEM BIZNESA IDEJU
VASARĀ KURZEMĒ ATJAUNOTI UN APMEKLĒTĀJIEM ATKLĀTI TRĪS INDUSTRIĀLĀ TŪRISMA
10
AIZVADĪTS PIRMAIS SEMINĀRS DEGRADĒTU TERITORIJU SAKĀRTOŠANAI PROJEKTA “CLEAN
11
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS AICINA UZ SEMINĀRIEM KURZEMES KĀ SPORTA UN ATPŪTAS
12
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES AR TALSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
13
AICINĀM PIETEIKTIES PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM BEZMAKSAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI
14
1516
17
SKATIES DISKUSIJU TIEŠRAIDĒ "PIEKRASTES "GUDRĀ" IZAUGSME: KĀ TĀ MAINĪSIES NĀKAMAJOS
18
1920212223
24252627282930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2018-08-29
NOSLĒGUSIES "JŪRAS PLĀNOJUMA 2030" UN "VIDES PĀRSKATA" 2.REDAKCIJAS SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
 
No 2018.gada 27.jūlija līdz 26.augustam norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izstrādātā “Jūras plānojuma 2030” un Baltijas Vides foruma izstrādātā “Vides pārskata” 2.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējās jūras, teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa (12 gadi) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski ir noteikta jūras atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.

Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (spēkā no 01.01.2012), kas definē, ka Jūras plānojumam ir jānosaka jūras izmantošana, ņemot vērā ar jūru funkcionāli saistīto sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses jūras izmantošanā. Turklāt Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma uzdevums ir sekmēt augstu vides aizsardzības līmeni un nodrošināt vides apsvērumu integrāciju plānu un programmu sagatavošanā un pieņemšanā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību.

Jūras plānojums ir vadlīniju dokuments, kuru apstiprina Ministru kabinets, un tas ir saistošs valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, pieņemot lēmumus par jūras akvatorijas izmantošanu.

“Jūras plānojuma 2030” un “Vides pārskata” 2.redakcijas pieejamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, kā arī ģeoportāla “Geolatvija.lv” sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
 

2018.gada 29.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Jūras plānojuma darba grupas sanāksme, kurā tika sniegta informācija par Jūras plānojuma 2030 un Vides pārskata 2.redakcijas izstrādes gaitu. Plānots, ka gala redakcija tiks izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobrī.