Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Novembris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234
KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBAS AICINA STIPRINĀT PLĀNOŠANAS REĢIONUS 2018.gada 31.oktobrī
5
CEĻOTĀJI ARVIEN BIEŽĀK DOD PRIEKŠROKU LATVIJAS UN IGAUNIJAS INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA
PROJEKTS “SAREDZI CITĀDĀK” (projekta nosaukums angliski “See Another Way”, akronīms
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS IEPAZĪST SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU
6
"JŪRTAKAS" AKTUALITĀTES Projekta ietvaros Kurzemes reģiona un Engures novada piekrastes
UZSĀKTAS APMĀCĪBAS PLĀNOŠANAS SPECIĀLISTIEM PAR EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU PIEEJAS UN VIVA
KURZEMĒ VISLIELĀKĀ INTERESE PAR GRANTU KONKURSU REMIGRANTU UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM;
7
891011
12
NOTICIS OTRAIS SEMINĀRS "KURŠU ĶONIŅI. SENVĒSTURES TĒMAS IZMANTOŠANA TŪRISMĀ" NOCIKLA
13
ALTUM AIZDEVUMI VISĀ LATVIJĀ BIZNESA UZSĀKŠANAI ŠOGAD PĀRSNIEDZ 8 MILJONUS EIRO, KURZEMĒ
14
15
SVEICAM LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 100. GADADIENĀ!
16
1718
19202122232425
2627282930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2018-08-29
NOSLĒGUSIES "JŪRAS PLĀNOJUMA 2030" UN "VIDES PĀRSKATA" 2.REDAKCIJAS SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
 
No 2018.gada 27.jūlija līdz 26.augustam norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izstrādātā “Jūras plānojuma 2030” un Baltijas Vides foruma izstrādātā “Vides pārskata” 2.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējās jūras, teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa (12 gadi) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski ir noteikta jūras atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.

Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (spēkā no 01.01.2012), kas definē, ka Jūras plānojumam ir jānosaka jūras izmantošana, ņemot vērā ar jūru funkcionāli saistīto sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses jūras izmantošanā. Turklāt Jūras plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma uzdevums ir sekmēt augstu vides aizsardzības līmeni un nodrošināt vides apsvērumu integrāciju plānu un programmu sagatavošanā un pieņemšanā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību.

Jūras plānojums ir vadlīniju dokuments, kuru apstiprina Ministru kabinets, un tas ir saistošs valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, pieņemot lēmumus par jūras akvatorijas izmantošanu.

“Jūras plānojuma 2030” un “Vides pārskata” 2.redakcijas pieejamas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, kā arī ģeoportāla “Geolatvija.lv” sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
 

2018.gada 29.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Jūras plānojuma darba grupas sanāksme, kurā tika sniegta informācija par Jūras plānojuma 2030 un Vides pārskata 2.redakcijas izstrādes gaitu. Plānots, ka gala redakcija tiks izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobrī.