Kontaktinformācija
Adrese: Eksporta iela 12-212, Rīga, LV-1045
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Decembris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
"Kurzeme visiem"

Projekta "Kurzeme visiem" aktualitātes

Lai palīdzētu Latvijā ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas maksimāli samazina ilgstošās aprūpes iestādēs esošo  personu skaitu, Kurzemes plānošanas reģionā līdz 2022.gadam tiek īstenots projekts
KURZEME VISIEM
(projekta nr. 
9.2.2.1./15/I/004)
 
PROJEKTA KOPSAVILKUMS | PARTNERU KONTAKTINFORMĀCIJA
Vairāk informāciju meklē Labklājības ministrijas mājas lapā šeit.
MK noteikumi nr. 313
KULDĪGĀ NOTIKS INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS AR VECĀKIEM PAR ATBALSTA IESPĒJĀM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā pieejamos pakalpojumus saņemt, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos 8.decembrī plkst. 17:30 Kuldīgas veselības centra 2.stāva zālītē, Ventspils ielā 12.
 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās elektroniski http://ej.uz/VecakiemKuldiga vai sazinoties ar Inesi Siliņu tel. 29811722.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
KURZEMĒ SĀKTA BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANA UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDE

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir  funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros bez maksas bērniem un viņu vecākiem tiek sniegti rekomendētie pakalpojumi šādā apmērā:
 • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Kopumā Kurzemē paredzēts izvērtēt 416 bērnu vajadzības un izstrādāt individuālus atbalsta plānus. Šobrīd speciālisti sākuši izvērtēt bērnus, kurus likumiskie pārstāvji jau pieteikuši dalībai izvērtēšanā. Taču ieinteresētās ģimenes joprojām aicinātas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Informatīvā tikšanās Ventspilī ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus iespējams saņemt, 
 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos
30.novembrī plkst. 16:00 
atbalsta centra ģimenēm ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” telpās,
Atpūtas ielā 16, Ventspilī.
 

Organizatoriskai informācijai par tikšanos aicinām sazināties ar “Cimdiņš” vadītāju Ievu Sāmīti-Cērpu pa tālr. 29807987.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Talsos notikusi informatīvā tikšanās ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
 
9. novembrī ģimeņu un bērnu atbalsta centrā “Brīnumiņš” Talsos uz tikšanos ar projekta “Kurzeme visiem” pārstāvjiem pulcējās ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti.
 
Tikšanās laikā vecāki tika iepazīstināti ar šobrīd valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa būtību un tā ietvaros īstenotā projekta “Kurzeme visiem” mērķi, mērķa grupām un īstenojamajām aktivitātēm. Īpaši saistoša informācija klātesošajiem bija projekta vadītājas Ingas Kalniņas sniegtais skaidrojums par iespējām ģimenēm saņemt projekta apmaksātus sociālos pakalpojumus un to saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā informācija par bērnu ar funkcionālu traucējumu un noteiktu invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes procesu un pieteikšanās kārtību.
 

                                                                                               Foto Agnese Kviese

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
KURZEMĒ SĀKTA PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANA
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros septembrī sākta Kurzemes pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kuriem ir I vai II grupas invaliditāte, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai palielinātu šo personu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.

Kopumā individuālās vajadzības paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 347 personām ar GRT, kas ietver gan personas ar attīstības traucējumiem (piem., personas ar autismu, Dauna sindromu, Asbergera sindromu), gan personas ar psihiskām saslimšanām (piem., personas ar depresiju, šizofrēniju, dažādām mānijām). Lielākā daļa no šīm personām šobrīd dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs 14 Kurzemes pašvaldībās, bet apstākļiem pasliktinoties, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nepietiekamās pieejamības dēļ, tām ir risks nonākt ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.

Personu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde pieejama tām personām, kuras no 2016. gada jūlija līdz septembrim bija pieteikušās izvērtēšanai, iesniedzot iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā vai kādā no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 6 filiālēm.

Vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veic 5 sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu. Atbalsta plānos personām ar GRT tiks rekomendēti katra vajadzībām un iespējām atbilstoši sabiedrībā balstītie pakalpojumi, tādējādi veicinot personu iespējas dzīvot sabiedrībā gan individuāli, gan nelielās grupās - grupu dzīvokļos vai grupu mājās, nevis ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.

No atbalsta plānos rekomendētajiem pakalpojumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks segtas izmaksas šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem:
 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamības palielināšana personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un valsts budžeta līdzekļiem. Plānots, ka līdz 2022. gadam Latvijā būs izveidota tāda sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēma, kurā nepieciešamos atbalsta pakalpojumus personas varēs saņemt  dzīvesvietā un pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs nebūs vienīgā izvēle.

Papildu informācijai par individuālo vajadzību izvērtēšanas procesu Kurzemē aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Informatīvā tikšanās ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus iespējams saņemt,
 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos
9.novembrī plkst. 18:00 ĢBAC “Brīnumiņš” telpās, Baznīcas laukumā 5A.

 

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

 
TURPINĀS PIETEIKŠANĀS ATBALSTA SAŅEMŠANAI ĢIMENĒM, KURĀS AUG BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN NOTEIKTU INVALIDITĀTI
 
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās,
 
visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti,
 
lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu augstāk minētos atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan to likumiskajiem pārstāvjiem.
 
Pēc iesnieguma saņemšanas vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana, kuru veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu vai fizioterapeitu, balstoties uz noteiktu izvērtēšanas metodiku.
 
Balstoties uz izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiks sagatavots individuāls atbalsta plāns, kurā būs iekļautas rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, ģimene varēs saņemt noteiktus pakalpojumus bez maksas:
 • Bērniem – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Pakalpojumu izmaksas līdz 2022. gada beigām tiks segtas no projekta “Kurzeme visiem” līdzekļiem, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Vairāk par deinstitucionalizāciju uzzini Labklājības ministrijas mājas lapā šeit


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PĀRSTĀVJI TIEKAS AR VENTSPILS SOCIĀLĀ APRŪPES NAMA “SELGA” UN SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKIEM

5.oktobrī projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa devās uz Ventspili, lai tiktos ar divu projektā iesaistīto partneru darbiniekiem un pārrunātu projekta “Kurzeme visiem” aktivitātes, tuvākā laika aktualitātes un atbildētu uz darbinieku jautājumiem.


Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja sarunā ar Ventspils Sociālā dienesta darbiniekiem.

Vispirms notika tikšanās ar Ventspils Sociālā aprūpes nama “SELGA” darbiniekiem, skaidrojot iespējas iesaistīties projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā un iespējamās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Savukārt pēcpusdienā, atsaucoties uz Ventspils pilsētas Sociālā dienesta vadītājas Daces Kaņepes aicinājumu, notika tikšanās ar Sociālā dienesta darbiniekiem, informējot par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm un skaidrojot sociālā dienesta darbinieku iesaistes nozīmīgumu projekta veiksmīgai īstenošanai.

Projekta “Kurzeme visiem”’ īstenošanā ir iesaistīti 23 partneri, no kuriem 2 pārstāv  Ventspili - Ventspils pilsētas pašvaldība un Ventspils Sociālās aprūpes nams “SELGA”.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
AICINA PIETEIKTIES ERGOTERAPEITUS UN FIZIOTERAPEITUS BĒRNU INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAI UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDEI

Kurzemes plānošanas reģions līdz 13.oktobrim nolikuma noteiktajā kārtībā aicina pieteikties ergoterapeitus un fizioterapeitus Kurzemes Bērnu sociālo aprūpes centru bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei. Pakalpojums būs jāsniedz līdz 2017.gada 28.februārim.
 

 
Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 13.oktobrim plkst.15:00, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā, Eksporta ielā 12-212 (ieeja no Alūksnes ielas puses), Rīgā, LV-1045, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai atsūtot pa pastu. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai ar kurjerpastu, ierašanās iepriekš jāpiesaka pa tālruni + 371 67331492, jo pie durvīm ir kods. Piedāvājumam, lai to Iepirkumu komisija atzītu par iesniegtu, jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē un līdz noteiktajam termiņam.

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
ATBALSTS ĢIMENĒM, KURĀS AUG BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN NOTEIKTU INVALIDITĀTI

Visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos līdz 15.oktobrim tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu noteiktus atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan vecākiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
 
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās, vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana. Izvērtēšana notiks, izmantojot individuālā izvērtējuma metodiku,  un to veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu un pēc nepieciešamības ar fizioterapeitu.
 

Balstoties uz izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiks sagatavots individuāls atbalsta plāns, kurā būs iekļautas rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, ģimene varēs saņemt noteiktus pakalpojumus bez maksas:
 • bērniem – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes.
 • vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Pakalpojumu izmaksas līdz 2022. gada beigām tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Vairāk par deinstitucionalizāciju uzzini Labklājības ministrijas mājas lapā šeit


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

 
AICINA LĪDZ 16.09.2016. IEPIRKUMOS PIETEIKTIES SPECIĀLISTUS INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAS UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI KURZEMĒ
 
Kurzemes plānošanas reģions izsludina 3 iepirkumus par speciālistu piesaisti 3 mērķa grupu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots kā daļa no Latvijas deinstitucionalizācijas procesa:
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu aprūpes iestāžu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”.

Pieteikumus aicinātas iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to grupas, atbilstoši iepirkumu tehniskajai specifikācijai.
 
Pieteikumus var iesniegt līdz 16.septembra plkst. 15:00 Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā, Eksporta ielā 12-212 personīgi vai pa pastu.
 
Ar iepirkumu nolikumiem var iepazīties šeit: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura
Papildu informācijai: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
TIEKAS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI
Š.g. 24. augustā Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” partneru tikšanās, lai pārrunātu šī brīža projekta aktualitātes un ar projekta ieviešanu saistītās publicitātes prasības.

Tikšanās laikā Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa vērsa klātesošo uzmanību uz partneru pienākumiem un to iesaisti projekta publicitātes nodrošināšanā katra partnera darbības teritorijā. Viņa iepazīstināja arī ar Labklājības ministrijas (LM) apstiprināto vienoto deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu, kurā iekļautās aktivitātes tiks īstenotas arī Kurzemē. Neatkarīgi no gaidāmajām aktivitātēm pasākuma plāna ietvaros, I.Siliņa aicināja katram partnerim apdomāt iespējas, kā, savu resursu ietvaros, savās teritorijās iesaistīties sabiedrības informēšanā un informācijas nodošanā projekta mērķa grupām.

Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa ar partneriem pārrunāja kopējās projekta aktualitātes, kas šobrīd galvenokārt saistītas ar projekta mērķa grupu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi, mērķa grupas pieteikšanos dalībai vajadzību izvērtēšanā un ar vajadzību izvērtēšanu saistīto speciālistu iepirkuma organizēšanu. Detalizētāk tika pārrunāti jautājumi, kas skar atbalsta plānos iekļaujamo informāciju, tostarp par personu ar GRT2 sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Tāpat tika uzklausīti un fiksēti projekta ieviešanas laikā partneriem radušies neskaidrie jautājumi, lai, sadarbībā ar LM rastu uz tiem atbildes.

Tikšanās laikā I.Kalniņa klātesošos iepazīstināja ar VDEĀVKapkopoto informāciju par personām ar invaliditāti Kurzemes pašvaldībās un Latvijā kopumā.  
 

Invalīdu skaits Kurzemē uz 01.01.2016.  Invalīdu skaits Kurzemē pēc noteicošā traucējuma veida uz 01.01.2016.

Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda ar partneriem pārrunāja individuālos jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu partneru ikdienas darbu projekta īstenošanā.

1VDEĀVK –  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
2GRT – personas ar garīga rakstura traucējumiem


Prezentācijas no tikšanās:


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa        
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste          
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
"KURZEME VISIEM" PROJEKTA VADĪTĀJA PIEDALĀS LR1 RAIDĪJUMĀ "KĀ LABĀK DZĪVOT"
Projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Inga Kalniņa 29.08.2016. piedalījās LR1 raidījuma "Kā labāk dzīvot" ierakstā par deinstitucionalizācijas ieviešanu Latvijā. Klausies raidījuma ierakstu šeit.
SOCIĀLIE DIENESTI KURZEMĒ AICINA NOTEIKTAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS PIETEIKTIES INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAI
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos* ir sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
 
Foto sadarbībā ar Atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"
 
Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2022. gada beigām projekta ietvaros tiks apmaksāti un būs iespēja saņemt šādus pakalpojumus:
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;
 • pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti – atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā balstītos pakalpojumusvismaz 2 gadus:
  • aprūpe mājās;
  • dienas aprūpes centrs;
  • specializētās darbnīcas;
  • grupu dzīvokļi;
  • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
  • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
  • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
 
Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki pēc noteiktas metodikas, sadarbībā ar speciālistiem, kuri tiks piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas vecumam un vajadzībām.  Ar pilngdīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti strādās sociālais darbinieks,  psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits.
 
Lai saņemtu individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātos sociālos pakalpojumus, aicinām jau tagad sazināties ar sava novada sociālo dienestu un pieteikties vajadzību izvērtēšanai. 

*Kurzemes pašvaldību Sociālo dienestu kontakti


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
APSTIPRINĀTS VIENOTAIS DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS PASĀKUMU PLĀNS
 
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par deinstitucionalizācijas (DI) mērķa grupām*un to vajadzībām, kā arī lai veicinātu mērķa grupu pārstāvju iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, Labklājības ministrija (LM) ir apstiprinājusi vienoto DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu.
 
Pasākuma plāns paredz ļoti dažāda veida aktivitātes visā Latvijas teritorijā – sākot no informatīviem pasākumiem, apmācībām, praktiskiem semināriem un pieredzes apmaiņas braucieniem, līdz pat individuālai konsultēšanai, integrējošām nometnēm un sociālajām kampaņām reģionos un Latvijā kopumā. Visas šīs aktivitātes ir veidotas kā noteiktu pasākumu kopums dažādām sabiedrības grupām:
 • sabiedrībai kopumā, lai veicinātu izpratni par to, kas ir deinstitucionalizācija un kādas pozitīvas pārmaiņas skars noteiktas cilvēku grupas šobrīd un nākotnē,
 • sociālo pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, lai padziļinātu izpratni par DI mērķa grupu spējām un vajadzībām, veicinot jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vietai,
 • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžu ģimenēm, sniedzot praktisku informāciju par iespējām uzņemt bērnu savā ģimenē un saņemt nepieciešamās individuālās konsultācijas un atbalstu,
 • DI mērķa grupas pārstāvjiem, veicinot to iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Pasākumu plānā ietvertās aktivitātes tiks ieviestas visā Latvijas teritorijā, Labklājības ministrijai sadarbojoties ar plānošanas reģioniem, kuri piedalījās arī pasākuma plāna izstrādē. Aktivitātes, kuras ieviesīs Kurzemē, tiks finansētas Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Ar vienoto DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā ŠEIT.
 
 
* DI mērķa grupas:
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenes,
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
 • ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam.
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA TIEKAS AR PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IEVIESĒJIEM

Š.g. 27. jūnijā Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” ieviesēji – Kurzemes plānošanas reģions, Kurzemes pašvaldības, bērnu nami un VSAC “Kurzeme” tikās ar vadošajiem Labklājības ministrijas darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Latvijā, personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības iespējas, pašvaldību aktuālās vajadzības sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, kā arī lai rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par DI procesa organizēšanu un tam nepieciešamo finansējumu.
 

Tikšanās laikā Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme klātesošos iepazīstināja ar akutālajiem statistikas datiem par deinstitucionalizācijas procesa mērķa grupu Kurzemē, apliecināja, ka Kurzemē netiks slēgta neviena no valsts sociālās aprupes centra  “Kurzeme” filiālēm, kā arī informēja, ka dažādu iemeslu dēļ ir pagarināts gan personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes termiņš, gan arī līdz 30.06.2017. Kurzemes reģiona DI plāna izstrādes termiņš.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departaments direktors Imants Lipskis iepazīstināja ar vēl citiem ESF projektiem, kurus īsteno vai drīzumā uzsāks īstenot, lai palīdzētu sasniegt deinstitucionalizācijas procesa mērķus, kas saistīti ar nodarbinātības veicināšanu. Kā nozīmīgāko lipsaka kungs izcēla Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto projektu “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, kura ietvaros tiks veicināta personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušana darba tirgū, paredzot finansējumu ne tikai personas atalgojumam un darba vietas pielāgošanai, bet arī  atlīdzību  darba vadītājam, surdotulkam, ergoterapeitam, atbalsta personai un citiem speciālistiem, kas nepieciešami.

Vēl līdz šī gada beigām Labklājības ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju “Altum” plāno uzsākt pieteikumu pieņemšanu projekta «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» ietvaros, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, tai skaitā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta ietvaros komersanti un līdz 2018. gadam arī nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) varēs saņemt finansējumu sociālu uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam.

Savukārt Labklājības ministrijas ES struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa klātesošos informēja par gaidāmo ERAF ieguldījumu pašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, kuru varēs sākt apgūt tikai pēc Kurzemes reģionālā DI plāna izstrādes. Viņa rosināja diskusiju par pašvaldību jau apzinātajām aktuālajām vajadzībām sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja ar partneriem pārrunāja līdz šim ieviestā projekta gaitu, tuvākos plānotos darbus un atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem.
 
Prezentācijas no tikšanās:


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PROJEKTA "KURZEME VISIEM" IETVAROS

Visi sociālie pakalpojumi, kas būs pieejami projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam, ir paredzēti šādām 3 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam.

Daļu no zemāk aprakstītajiem pakalpojumiem mērķa grupas pārstāvji var saņemt jau tagad, par tiem interesējoties savas pašvaldības sociālajā dienestā, bet daļa būs pieejama tikai pēc mērķa grupas vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes. Lai nenokavētu iespēju iesaistīties projektā, saņemt individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānus, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātus sociālos pakalpojumus, aicinām jau tagad sazināties ar sava novada sociālo dienestu un iesaistīties vajadzību izvērtēšanā brīdī, kad tā tiks uzsākta.
 
Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti
Bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (turpmāk – vecāki), kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, jau šobrīd var saņemt šādus pakalpojumus (atbilstoši pašvaldības iespējām tos nodrošināt):
 • pakalpojumu “Atelpas brīdis”bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums vienai ģimenei ir pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti. Pakalpojumu pieprasot nebūs jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums „Atelpas brīdis” ietver:
  • bērna uzraudzību;
  • pašaprūpes nodrošināšanu;
  • speciālistu konsultācijas;
  • ēdināšanu četras reizes dienā;
  • pastaigas;
  • saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, būs jāiesniedz dokumenti no darba vietas vai izglītības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību konkrētos diennakts laikos un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver:
  • bērna aprūpi un uzraudzību;
  • pašaprūpes spēju attīstību;
  • brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

 

2016. gada laikā plānots uzsākt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – atbalsta plānu) izstrāde. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan bērniem, gan to vecākiem līdz 2022. gada beigām būs iespēja saņemt projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:
 • bērniem – ne vairāk kā četrus no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem;
 • vecākiem – ne vairāk kā divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.
 
Projekta ietvaros varēs tikt saņemti šādi sabiedrībā balstītie pakalpojumi:
 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Lai pakalpojumus saņemtu, personām būs jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei sava novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atbalsta intensitātes skalas” metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu.
 
Vajadzību izvērtēšana tiks veikta arī Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošajiem bērniem
Projekta ietvaros, papildus augstāk aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.
 
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi pašvaldībās, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).
 
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
 
NOSLĒGTI SADARBĪBAS LĪGUMI AR PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERIEM

Kurzemes plānošanas reģions, atbilstoši  plānotajam, līdz 2016.gada 1.maijam ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem projekta “Kurzeme visiem” partneriem – 20 Kurzemes pašvaldībām, 4 bērnu sociālās aprūpes centriem (bērnu namiem) un Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Kurzeme”.
 

Projekta veiksmīgai ieviešanai īpaši būtisks ir fakts, ka sadarbības līgumus ir parakstījušas visas Kurzemes pašvaldības. Tas veicinās ne tikai vienmērīgu deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanu Kurzemē, bet palīdzēs arī apzināt un sasniegt tādas projekta mērķa grupas kā bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas dzīvo ārpus ilgstošas aprūpes institūcijām. Tāpat tas nodrošinās informācijas pieejamību sabiedrībai gan par DI procesu, gan par pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt projekta ietvaros. Ļoti nozīmīga ir pašvaldību loma Kurzemes DI plāna sagatavošanā un ieviešanā, sniedzot nepieciešamo informāciju un savu redzējumu par sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību, tādējādi plānojot un nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 
Visām iesaistītajām pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību savā teritorijā, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas un iekļauta Kurzemes reģiona DI plānā.
 
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI:          
 • Kurzemes pašvaldības
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams
 • Talsu novada Strazdes bērnu nams
 • Ventspils novada bērnu nams „Stikli”
 • Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga”
 • VSAC “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm:
   • filiāle "Ilģi" (Grobiņas novads)
   • filiāle "Veģi" (Talsu novads)
   • filiāle "Liepāja" (Liepājas pilsēta)
   • filiāle "Aizvīķi" (Priekules novads)
   • filiāle "Dundaga" (Dundagas novads)
   • filiāle "Gudenieki" (Kuldīgas novads)
 
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenotas ar mērķi Kurzemē ilgtermiņā radītu tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
 
Plašāku informāciju par projektu “Kurzeme visiem”, tā mērķa grupām, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī deinsitucionalizācijas procesa virzību Kurzemē lasiet www.kurzemevisiem.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

 
Kurzemes plānošanas reģions līdz 15.maijam gaida pieteikumus iepirkumam  “INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAS UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA  PROJEKTA „KURZEME VISIEM” IETVAROS”

Iepirkums sastāv no 3 daļām, uz kurām pretendenti pēc izvēles var iesniegt savus pieteikumus (uz vienu, divām vai visām trim daļām):
 • 1.daļa:“Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums”
 • 2.daļa:“Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojums”
 • 3.daļa“Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”

Pretendenti var būt gan juridisku, gan fizisku personu grupa, kura apvieno katrai iepirkumu daļai nepieciešamo speciālistu komandu. Katras daļas ietvaros sniegtajam pakalpojumam jātiek nodrošinātam līdz 2016.gada 30. novembrim.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura

Kontaktpersona: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
Pretendentiem jānodrošina speciālistu komanda šādā sastāvā:
Iepirkuma 1.daļai “Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums”
 • sociālais darbinieks;
 • speciālais pedagogs;
 • neirologs vai bērnu neirologs;
 • logopēds;
 • fizioterapeits;
 • Klīniskais psihologs;
 • Ergoterapeits.

Iepirkuma 2.daļai “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojums”
 • Sociālais darbinieks;
 • Speciālais pedagogs;
 • Neirologs vai bērnu neirologs;
 • Logopēds;
 • Fizioterapeits;
 • Klīniskais psihologs;
 • Ergoterapeits.

Iepirkuma 3.daļai “Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”
 • Psihiatrs
 • Ergoterapeits.
STRAZDES BĒRNU NAMA DARBINIEKI TIEKAS AR PROJEKTA “KURZEME VISIEM” VADĪTĀJU

Lai Strazdes bērnu nama darbinieki labāk izprastu gaidāmās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē, kas Latvijā gaidāmas deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros, un spētu savlaicīgi tām sagatavoties, Strazdes bērnu nama vadība uz tikšanos ar darbiniekiem 15.aprīlī aicināja DI projekta  “Kurzeme visiem” vadītāju.

Tikšanās laikā piedalījās teju visi bērnu nama darbinieki – gan sociālie aprūpētāji un audzinātāji, gan arī administratīvais un tehniskais personāls. Tā kā bērnu nama vadītāja Inga Fabriciusa darbiniekus jau iepriekš bija informējusi gan par DI procesu Latvijā, gan par projekta “Kurzeme vsiem” galvenajām aktivitātēm un tuvākajiem notikumiem, darbinieki projekta vadītāju  Ingu Kalniņu sagaidīja ar jau konkrētiem jautājumiem.
Jautājumi bija gan par DI procesa kopējo norisi, bērnu namu pakalpojuma alternatīvām un finansējumu piesaistes iespējām pakalpojumu dažādošanai, gan par darba vietu saglabāšanu, darbinieku pārkvalifikācijas iespējām un bērnu likteni nākotnē.

Sarunu laikā tika skartas arī tādas tēmas kā audžuģimeņu godprātīgums, bērnu nevēlēšanās doties uz audžuģimenēm un bērnu ekonomiskā izmantošana. Darbinieki tika aicināti izteikt priekšlikumus par viņuprāt piemērotākajiem pasākumiem, kas veicinātu atbildīgu potenciālo audžuģimeņu un adoptētāju piesaisti un kopējo sabiedrības attieksmes maiņu par bērniem ārpusģimeņu aprūpē, tai skaitā bērnu namos.

Tā kā jau šogad, 2016.gadā, ir plānots, ka tiks izstrādāti visu Latvijā esošo bērnu aprūpes institūciju reorganziācijas plāni, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja I.Kalniņa Strazdes bērnu nama darbiniekus aicināja būt aktīviem un sniegt plānu izstrādātājiem savus priekšlikumus un redzējumus par iestādes tālāko darbību un pārmaiņu iespējām, vienlaicīgi saglabājot līdzšinējās iestrādnes sociālo pakalpojumu jomā. I.Kalniņa uzsvēra darbinieku kompetenču nozīmību un nepieciešamību esošo pieredzi turpināt lietot sociālajā jomā, strādājot ar ģimenēm un bērniem citās lomās, piemēram, kā konsultantiem, asistentiem, ekspertiem un mentoriem. I.Kalniņa mudināja darbiniekus jau tagad izvērtēt savas prasmes un spējas, pārdomājot, kā tās varētu būt noderīgas arī ārpus tiešo pienākumu veikšanas bērnu namā. Viņa aicināja stāstīt reorganizācijas plānu izstrādātājiem par darbinieku prasmēm un iespējām sniegt dažādus pakalpojumus.

Pēc tikšanās darbinieki atzina, ka jūtas gan daudz zinošāki par deinstitucionalizācijas procesu kā tādu, gan arī pārliecinātāki un drošāki par gaidāmajām pārmaiņām un iespējām turpināt strādāt sociālā jomā.

Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa rosiina arī citas ieinteresētās iestādes aicināt projekta komandu uz tikšanos ar saviem darbiniekiem, lai pārrunātu visus neskaidros jautājumus un palīdzētu ieraudzīt risinājumus, kā DI procesa ietvaros vēl labāk uzlabot līdz šim sniegtos pakalpojumus.
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

 
 
NOTIKUSI PIRMĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” REĢIONĀLĀS DI (DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS) VADĪBAS GRUPAS TIKŠANĀS

21. aprīlī Kuldīgā notika pirmā projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupas tikšanās. Tās dalībnieki tika iepazīstināti ar informācijas kopsavilkumu par DI procesu Latvijā kopumā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros plānotajām aktivitātēm, to laika grafiku, sasniedzamajiem rezultātiem un projekta ieviešanas riskiem.
 

projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupa 21.04.2016.
 
 
Dalībnieki pārrunāja šī brīža projekta aktualitātes un vadības grupas atbildību projekta ieviešanas uzraudzībā. Tika diskutēts arī par nevalstisko organizāciju iesaistes iespējām deinstitucionalizācijas procesa attīstībā Latvijā un dažādo sabiedrības attieksmi pret DI mērķa grupām – bērniem ārpusģimenes aprūpē, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī potenciālo audžuģimeņu un adoptētāju ieinteresētību. Īpaši lielu interesi un diskusijas vadības grupā raisīja sarunas par nepieciešamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiem un pašvaldību iespējām attīstīt jaunos pakalpojumus.
 
Tikšanās noslēgumā dalībnieki secināja, ka 2016. gadā vislielāko ieguldījumu projekta īstenošanā un reģionālā DI procesa virzībā Kurzemē vadības grupa varēs sniegt, kad tiks uzsākts darbs pie reģionālā DI plāna izstrādes. Tad īpaši svarīgi būs salāgot visas pašvaldību un reģionālās vajadzības un inetereses.
 
Reģionālās DI vadības grupas tikšanās plānotas vismaz 2 reizes gadā ar mērķi nodrošināt projekta “Kurzeme visiem” īstenoto aktivitāšu uzraudzību, ar to saprotot:
 • reģionā nepieciešamo pakalpojumu plānošanas, DI plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzību;
 • personāla apmācību plānošanas un organizēšanas uzraudzību;
 • sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanas uzraudzību;
 • pašvaldību sadarbības organizēšanu un vienošanās panākšanu par prioritāri attīstāmiem pakalpojumiem, veicamām izmaiņām infrastruktūrā;
 • sadarbības ar citu plānošanas reģionu DI vadības grupām veidošanu un īstenošanu;
 • sadarbības organizēšanu ar NVO sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā;
 • nepieciešamās informācijas sniegšanu nacionālā līmeņa DI vadības grupai;
 • monitoringa veikšana reģiona līmenī.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome ir apstiprinājusi projekta “Kurzeme visiem” reģionālo DI vadības grupu šādā sastāvā:
 • 3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi - pa vienam no Liepājas, Talsu un Aizputes pašvaldībām;
 • KPR Administrācijas vadītāja;
 • projekta „Kurzeme visiem” vadītāja;
 • 3 pašvaldību pārstāvji – pa vienam no Ventspils, Kuldīgas un Rucavas pašvaldībām;
 • NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu pārstāvniecībai.
 
Projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupas sastāvs (05.04.2016.)
3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi
 • Vilnis Vitkovksis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Aivars Šilis, Aizputes novada domes priekšsēdētājs
KPR Administrācijas vadītāja
Evita Dreijere, KPR Administrācijas vadītāja
Projekta „Kurzeme visiem” vadītāja
 • Inga Kalniņa, projekta „Kurzeme visiem” vadītāja
   
3 pašvaldību pārstāvji
 • Dace Kaņepe, Ventspils pilsētas sociālā dienesta vadītāja
 • Anda Šļakorciņa, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores vietniece
 • Jānis Ratkēvičs, Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs
NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu pārstāvniecībai
 • Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” direktore
 • Ieva Sāmīte-Cērpa, nodibinājuma „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” valdes locekle
 • Lāsma Liekmane, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” pārstāve
 • Ināra Roze, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunama vadītāja*
*Tā kā Kurzemē nav NVO, kas apvieno vai pārstāv ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus, to intereses pārstāvēt deleģēta bērnu aprūpes iestādes vadītāja 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa 
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

KURZEMĒ TIEK SAGATAVOTI SOCIĀLO DIENESTU DARBINIEKI PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IZVĒRTĒŠANAI UN ATBALSTA PLĀNOŠANAI
 

Labklājības ministrija (LM) aprīlī ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 28 pašvaldībām, to vidū ar 4 Kurzemes pašvaldībām,  par 40 sociālā dienesta  darbinieku sagatavošanu un iesaistīšanu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) vajadzību izvērtēšanā un individuālā atbalsta plānošanā, kā arī sociālo dienestu darba attīstībā, tādējādi veicinot kvalitatīva deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Latvijā. 

No 28 sadarbības pašvaldībām Kurzemi pārstāv 4 pašvaldības – Liepāja, Kuldīgas, Saldus un Talsu novadi, kopumā deleģējot 6 darbiniekus - no Liepājas sociālā dienesta 2, no Kuldīgas novada 2 un no Saldus un Talsu novada sociālajiem dienestiem pa 1 sociālajam darbiniekam.

Pašvaldību deleģētie 40 sociālie darbinieki līdz 22.aprīlim tiks apmācīti darbam ar “Atbalsta intensitātes skala” metodiku, ko izstrādājusi un piedāvā ASV organizācija “Personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienība”. Apmācību nolūks ir profesionāli sagatavot darbiniekus reģionos, lai viņi pēc vienotas metodikas izvērtētu personu ar GRT vajadzības un atbilstoši tām sastādītu individuālus atbalsta plānus patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.

Kurzemes reģionā apmācītajiem 6 sociālajiem darbiniekiem līdz 2016.gada beigām būs jāizvērtē 347 personas ar GRT reģionā un jāsastāda tām individuāli atbalsta plāni. Personu ar GRT izvērtēšana notiks projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir īstenot deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē.

Pēc atbalsta plānu izstrādes apmācītie darbinieki turpinās profesionāli pilnveidoties LM organizētajos kursos, lai savas pašvaldības sociālajā dienestā ieviestu praksē apgūtās metodikas un sniegtu atgriezenisko saiti Labklājības ministrijai.


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
AICINĀM DARBĀ PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU 
 
Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta vadītāja asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1)       sadarboties ar Projekta vadītāju un citiem projekta vadības komandas dalībniekiem;
2)       atbildēt par KPR īstenojamo darbību plānošanu, organizēšanu un kontroli, tai skaitā asistēt organizējot sanāksmes un piedalīties tajās;
3)       aizvietot projekta vadītāju, kad nepieciešams, un organizēt projekta vadības komandas darbu;
4)       identificēt riskus un risināt projekta ieviešanas problēmas;
5)       uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju;
6)        komunicēt ar valsts un pašvaldību iestādēm, projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem par deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemē;
7)       piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā;
8)       piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā, apkopojot, analizējot un sagatavojot informāciju par projekta un deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemē.
 
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
- vismaz vidējā izglītība;
- zināšanas un pieredze projektu administrēšanā;
- vismaz 3 gadu darba pieredze projektu aktivitāšu ieviešanā;
- organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- izpratne un/vai pieredze publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze ESF projektu (ar finansējumu virs 100 000EUR) ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
- pieredze sociālā darba jomā un mācību organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās:Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29.aprīlim
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:
 
      - personīgi Rīga, Eksporta iela 12-212;
      - pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
      - uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  
 
Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu,   tel.27008743

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
TIEK PLĀNOTI JAUNI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN ATBALSTA IESPĒJAS KURZEMĒ 

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzemē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.
 
16.03.2016. Kuldīgā notika visu DI virzībā Kurzemē iesaistīto partneru tikšanās, pulcējot 45 dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām, kuras pamatā pārstāvēja sociālo dienestu, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību darbinieki. No valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Kurzeme" piedalījās vadības pārstāvji un tā 6 filiāļu - Aizvīķi", "Dundaga", "Gudenieki", "Ilģi", "Liepāja", "Veģi”- darbinieki, bet bērnu aprūpes iestādes (BSAC) pārstāvēja vadība vai darbinieki no Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nama, Talsu novada Strazdes bērnu nama, Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama "Selga” un Ventspils novada bērnu nama "Stikli".  Pasākumā piedalījās arī Vaiņodes internātpamatskolas pārstāvis.

 
Tikšanās laikā tika sniegta pamatinformācija par DI procesu, par projektu un tā mērķgrupām, ESF līdzfinansējuma ietvaros paredzētajām aktivitātēm un 2016.gada darbiem. Prezentāciju var pārlūkot šeit.
 
Deinstitucionalizācijas un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzētās aktivitātes būs pieejamas šādām iedzīvotāju grupām:
 • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām ir I un II grupas invaliditāte un, kuras šobrīd dzīvo VSAC vai, kuras potenciāli varētu nonākt VSAC;
 • bērniem līdz 18.g.v., kuri atrodas bērnu namos jeb ārpusģimenes aprūpes institūcijās;
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.
 
Galvenais 2016. gada uzdevums deinstitucionalizācijas ietvaros Kurzemē ir izvērtēt mērķgrupu vajadzības un vēlmes, un tā rezultātā izstrādāt katram individuālu atbalsta plānu. Balstoties uz mērķgrupas vajadzību un nepieciešamā atbalsta izvērtējumu un esošās situācijas pašvaldībās analīzi, līdz gada beigām paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona kopējo deinstitucionalizācijas plānu, kā arī visu Kurzemē esošo BSAC reorganizācijas plānus. Labklājības ministrija DI ietvaros Kurzemē ir plānojusi reorganizēt arī vienu no 6 VSAC “Kurzeme" filiālēm, konkrēto filiāli paziņojot līdz 31.martam.
 
Pēc reģionālā DI plāna izstrādes, tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot Eiropas Reģionaļās attīstības fonda (ERAF) pieejamo finansējumu pašvaldībām infrastruktūras un jaunu pakalpojumu izveidei. Tādējādi plānots palīdzēt tām personām ar GRT, kuras vēlēsies uzsākt patstāvīgāku dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes iestādēm, un bērniem BSAC, pārveidojot tos par ģimeniskai videi pietuvinātiem.  Tiek plānots personām ar GRT nodrošināt tādus nepieciešamos sabiedrībā balstītos pakalpojumus, kā aprūpe mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus. Ja nepieciešamas tiks sniegts atbalsts vai konsultācijas individuāli vai grupās. Savukārt, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem būs nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, piemēram, konsultāciju veidā un cita veida atbalsta pakalpojumi, piemēram, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam un “atelpas brīža” pakalpojums.
 
Jau šobrīd pašvaldības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, var piedāvāt aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu līdz 50h nedēļā, bet "atelpas brīža" pakalpojums tiek piedāvāts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu – līdz 30 dienām gadā - aprūpi jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti un palīdzību ģimenei, kurai darba vai citu apstākļu dēļ (piemēram, komandējums, bēres) ir jādodas izbraukumā. Aprūpes un „atelpas brīža” pakalpojumus var pieprasīt pašvaldības sociālajā dienestā, kas atbilstoši individuālajai situācijai un saskaņojot ar Kurzemes plānošanas reģionu, to piešķirs un organizēs tā sniegšanu.
 
Klātesošie tika detalizētāk iepazīstināti ar 2016. gada apjomīgākās aktivitātes – mērķgrupu vajadzību izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes - organizēšanu. Šobrīd norit darbs pie iepirkuma sagatvošanas izvērtēšanas īstenotāju atlasei. Tiek plānots, ka izvērtēšanas process un individuālo atbalsta planu izstrāde sāksies vasaras vidū. Paredzēts, ka Kurzemē tiks izvērtētas kopumā 956 personas, no kurām 193 būs bērnu namu bērni, 416 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 347 personas ar garīga rakstura traucējumiem.
 
Partneri vienojās, ka salīdzinoši vienkāršāk būs apzināt izvērtējamās personas ar GRT, kas dzīvo VSAC un izteiks vēlmi pāriet dzīvot pašvaldībā. Krietni sarežģītāk ir apzināt izvērtējamos bērnus ar FT un to ģimenes, jo nedz valstī, nedz pašvaldībās neeksistē šīs mērķgrupas uzskaite un kontaktinformācija. Kā viens no risinājumiem tika izvēlēta iespēja sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un medijiem. Pēc vajadzību un ģimenes situācijas izvērtēšanas un individuālā atbalsta plāna izstrādes, bērni ar FT un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas. Jāuzsver, ka atbalstu varēs saņemt arī bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes,  piemēram, tie var būt psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija vai izglītojošas atbalsta grupas.
 
Tikšanās noslēgumā visiem projekta partneriem tika piedāvāta iespēja - aicināt projekta “Kurzeme visiem” vadības grupas pārstāvjus uz pašvaldībām un iestādēm, lai detalizētāk pārrunātu neskaidros DI procesa un projekta ieviešanas jautājumus, tostarp pieaicinot darbiniekus un/vai mērķa grupu. KPR pārstāvji atzina, ka būtu vēlama savlaicīga tikšanās ar VSAC dzīvojošajām personām ar GRT, lai tās sagatavotu gaidāmajam izvērtēšanas procesam un informētu par plānotajiem jaunajiem pakalpojumiem.

Vairāk par deinstitucionalizāciju Kurzemē un projektu “Kurzeme visiem”:
Inga Kalniņa, projekta vadītāja
Tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
KULDĪGĀ TIKSIES DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESA VIRZĪTĀJI KURZEMĒ   

Kurzemes plānošanas reģions 16.martā Kuldīgā informēs Kurzemes pašvaldību un sociālo aprūpes iestāžu pārstāvjus par aktualitātēm deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Kurzemē un Latvijā kopumā.
 
Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latvijā paredzēts radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Personas, kas šobrīd atrodas iestādēs, lielākoties nav noteicējas par savu dienas ritmu un pakāpeniski zaudē vai arī neiegūst patstāvīgas dzīves iemaņas. Lai personas, kuras šobrīd nepietiekamu atbalsta pakalpojumu pieejamības dēļ ir spiestas dzīvot izolēti no sabiedrības ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, tai skaitā bērnu namos, varētu dzīvot patstāvīgi un saņemt nepieciešamos pakalpojumus, Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas (DI) process. DI ietvaros sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt arī ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
 
Lai deinstitucionalizācija notiku vienmērīgi visā Latvijā, to līdz 2022.gadam īsteno visos 5 plānošanas reģionos ar Eiropas Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu. Pēc tam izveidotajai sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmai būs jāspēj funkcionēt bez Eiropas finansiālās palīdzības.
 
Procesu Kurzemē koordinē un virza Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar pašvaldībām un aprūpes iestādēm. DI ietvaros 2016.gadā tiks veikts individuālo vajadzību izvērtējums 956 personām, tai skaitā 609 bērniem (ar funkcionāliem traucējumiem un bez tiem) un 347 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Balstoties uz šiem izvērtējumiem katram tiks izstrādāts individuālā atbalsta plāni, tai skaitā patstāvīgas dzīves veicināšanai.
 
Līdz 2022.gadam Kurzemē paredzēts sasniegt vēl šādus rezultātus:
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā  tiks sagatavotas 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros,
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalstu grupās un nodarbībās,
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un/vai sociālās aprūpes pakalpojumus.
 
Kopējais personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits Kurzemes pašvaldībās 2015. gada sākumā bija vairāk kā 11 000. Papildus tam 756 personas uzturējās valsts sociālās aprūpes centrā „Kurzeme”  tostarp gandrīz 600 no tām ir darbspējas vecumā un daļa, ar atbilstoša individuāla atbalsta palīdzību, būtu spējīgas dzīvot patstāvīgi, iekļaujoties gan sabiedriskajā, gan darba dzīvē.
 
Atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) datiem 2015.gada sākumā Kurzemes reģionā dzīvoja 1 395 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem piešķirta invaliditāte. Savukārt bērnu namos jeb ārpusģimeņu aprūpes iestādēs Kurzemē 2015. gada sākumā dzīvoja 195 bērni, tai skaitā 122 zēni un 73 meitenes. 117 bērni bija 13-17 gadu vecumā un viņiem ir īpaši svarīgi apgūt patstāvīgas dzīves iemaņas dzīvei ārpus institūcijas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.
 
 
Vairāk par deinstitucionalizāciju Kurzemē un projektu “Kurzeme visiem”:
Inga Kalniņa, projekta vadītāja
Tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS PIEDALĀS LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ZINĀTNISKI PRAKTISKAJĀ SOCIĀLĀ DARBA KONFERENCĒ


19. februārī Liepājas Universitāte organizēja nu jau 10. zinātniski praktisko sociālā darba konferenci, kuras tēma šogad bija „Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas”.  Konferencē piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, lai klātesošos iepazīstinātu ar sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanas jeb deinstitucionalizācijas procesa plānoto norisi Latvijā tuvākajos 7 gados, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem. Ar I.Kalniņas prezentāciju var iepazīties šeit.
 
Inga Kalniņa par deinstucionalizācijas procesu Latvijā, 2016. Autors: Mārtiņš Grīnbergs
Inga Kalniņa par deinstucionalizācijas procesu Latvijā, 2016. Autors: Mārtiņš Grīnbergs

Viens no būtiskākajiem Latvijas izaicinājumiem sociālajā jomā līdz 2020. gadam ir nepieciešamība līdzsvarot visu sabiedrības grupu iespējas dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi. Šobrīd Latvijā dažādos ilgstošas sociālās aprūpes centros uzturas ap 6000 personu, tai skaitā pieaugušie un bērni ar invaliditāti, kā arī bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, par kuru ikdienas vajadzībām pārsvarā rūpējas personāls. Bieži šīm personām trūkst patstāvīgas dzīves iemaņu un arī atbalsta to apguvei. Taču daļa no tām ar ieinteresētas atbalsta personas palīdzību varētu dzīvot patstāvīgi, strādāt, veidot ģimeni – būt aktīva Latvijas sabiedrības daļa, kas sniedz ne tikai sabiedrisko, bet arī ekonomisko pienesumu valstij. Atbalsts nepieciešams arī ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu audzināšana ir grūts darbs un vēl grūtāks, ja bērnam ir invaliditāte.

Domājot par Latvijas iedzīvotāju nākotni un to pilnvērtīgas dzīves iespējām, kas vienlaicīgi ļauj ilgtermiņā attīsties arī Latvijai kopumā, un pildot Latvijas apņemšanos ievērot ANO konvencijas par personu ar invaliditāti un bērnu tiesībām, Latvijā ir uzsākta deinstitucionalizācija (DI). Tas ir process, kura mērķis ir panākt, lai pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem pēc iespējas saņemtu nepieciešamo atbalstu neatkarīgai dzīvei savā mājoklī un retāk nonāktu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, kā arī lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem var piedāvāt aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībā.
 
Lai deinstitucionalizācija notiku vienmērīgi visā Latvijā, to īstenos visi 5 plānošanas reģioni, kas veikuši priekšdarbus, lai saņemtu Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu nepieciešamo vajadzību izpētes un atbilstošu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai. Šobrīd visā Latvijā, tai skaitā Kurzemes plānošanas reģionā, notiek sadarbības līgumu slēgšana ar pašvaldībām un ilgstošas sociālās aprūpes centriem par sadarbību deinstucionalizācijas mērķu sasniegšanā.

Uzzini vairāk par cilvēka cienīgu dzīvi un sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem jeb deinstitucionalizāciju citviet Latvijā: http://www.krustpils.lv/jaunumi/443-vai-zinam-kas-ir-deinstitucionalizacija#.VrxWfL3EIwo.facebook
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
AICINĀM DARBĀ SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU 
 
Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta sabiedrisko attiecību speciālistu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par projekta un tā pasākumu (tai skaitā plakātu, informācijas mājas lapai un preses relīžu) publicitātes plānošanu, organizēšanu, nodrošināšanu, kontroli un publicitātes vadlīniju izpildes uzraudzību;
3) atbildēt par komunikācijas pasākumu (atbilstoši LM izstrādātajai centralizētajai Komunikāciju stratēģijai) īstenošanas organizēšanu Kurzemes reģionā sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju;
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un citām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju komunikācijas pasākumu īstenošanai un publicitātes nodrošināšanai;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.
 
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
- vismaz vidējā izglītība;
- organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un komunikācijas pasākumu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
- zināšanas par sociālā darba jomu tiks uzskatīta par   priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- prasme plānot un organizēt savu darbu;

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: nepilna laika (0,5 slodzes)

Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:
 
      - personīgi;
      - pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
      - uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim

Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743AICINĀM DARBĀ PROJEKTA TEHNISKO ASISTENTU 
Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta tehnisko asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par datu (piemēram, par personām, kas iesaistās projekta pasākumos) ieguvi, ievadi sistēmās, apstrādi un analīzi;
3) atbildēt par tehnisku vai biroja darbu veikšanu nepieciešamības gadījumā (piemēram, projekta lietvedības un dokumentācijas kārtošana);
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu nepieciešamos datus to apstrādei;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.
 
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
- vismaz nepabeigta vai vidējā izglītība;
- organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- pieredze datu ieguvē, ievadē sistēmās, apstrādē un analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:
 
      - personīgi;
      - pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
      - uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim

Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743
PROJEKTA"KURZEME VISIEM" KOPSAVILKUMS
(līg.nr. 9.2.2.1./15/I/004)

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions
Projekta vadītāja: Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Projekta partneri: projekta īstenošanā iesaistīti 23sadarbības partneri: 20 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes. Projekta partneru kontaktinformāciju skatīt šeit.

Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta ieviešanas laiks: no 01.07.2015. līdz 31.12.2022.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:
 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona deinstitucionalizācija plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots:
 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 193 institūcijās esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 6 institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavot 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus;
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaits institīcijās;
 • ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas: 6285281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5342488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.